Welkom op de onofficiële website over P.I. Vught!

PIVUGHT.NL is niet de officiële website van P.I. Vught, aan de correctheid van de gegeven informatie over de penitentiaire inrichtingen in Vught kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt op de website van Dienst Justitiële Inrichtingen alle nodige informatie vinden over P.I. Vught.

De Penitentiaire Inrichtingen in Vught (Nieuw Vosseveld) dragen als onderdeel van de dienst Justitiële Inrichtingen bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving, door het op een humane en een doeltreffende wijze tenuitvoerleggen van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook door personen die zijn toevertrouwt aan P.I. Vught, zo goed mogelijk voor te bereiden op een respectabele terugkeer in de samenleving.

Op pivught.nl kunt u informatie vinden over diverse zaken aangaande de Penitentiaire Inrichtingen in Vught, zoals informatie over de geschiedenis van P.I. Vught, maar ook over de ‘bezoekregeling’ in de vorm van een link naar de website van Dienst Justitiële Inrichtingen. Overigens is pivught.nl, niet de officiële website van de Penitentiaire Inrichtingen in Vught, hiervoor verwijs ik u naar de verschillende websites van de overheid, waaronder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nieuwe informatie op pivught.nl

U kunt op pivught.nl ook informatie vinden die betrekking heeft op de regio Vught, zoals interessante bezienswaardigheden. De pagina met handige links is ook vernieuwd, hier komen binnenkort diverse links te staan, welke informatie bieden over uiteenlopende zaken. Daarnaast zijn ook pagina’s toegevoegd als Bouwen en Wonen in Vught. De nieuwe pagina’s moeten inzicht geven, in de plaats en de omgeving Vught.