De plaats ‘Vught’

De plaats Vught is gelegen in de gelijknamige gemeente Vught en vormt daarmee tevens de hoofdplaats. Het Noord-Brabantse Vught ligt in een stroomgebied van de Dommel en de Esschestroom, maar ook van het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen. Het woord Vught betekent letterlijk ‘vochtige plaats’, dat afkomstig is van de woorden ‘fuchte’ en ‘vocht’.

Geschiedenis, de plaats Vught

De omgeving rondom Vught was tot 600 jaar na Christus niet bewoonbaar, door klimaatveranderingen is het gebied echter beter bewoonbaar geworden. Het is niet exact duidelijk, wanneer Vught is ontstaan, een aantal vervalste geschriften doen geloven dat de plaats Vught dateert van het jaar 1006 na Christus, omdat een wisselkantoor aanwezig was en tolrecht vergeven was. Ook worden de jaartallen 1028 en 1050 meermaals genoemd, maar harde bewijzen zijn niet aanwezig.

Vught heeft waarschijnlijk een langere geschiedenis, omdat tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Hervormde Kerk in Vught, restanten zijn gevonden van Pre-Romaanse en Romaanse kerken. Een aantal kenners schat dat de Sint-Lambertusparochie en daarmee tevens de kerk, al zijn opgericht in 700 na Christus. Terwijl de Sint-Petrusparochie van omstreeks 950 na Christus dateert en is opgericht door de Aartsbisschop van Keulen. Een eerste schriftelijke vermelding van de Sint-Lambertuskerk is afkomstig uit 1328 na Christus.

In het jaar 1232 is een deel van de eigendommen van Boudewijn van Vught overgedragen aan Hertog Hendrik I van Brabant. De eigendommen zijn in leen gegeven aan de Duitse Orde, daardoor verkregen deze ridders het patroonrecht van de Sint-Lambertusparochie. Aan dit recht is een einde gekomen in de Napoleontische tijd. In het jaar 1829 is de laatste pastoor van de parochie gestorven, die was benoemd door de Orde.

Het jaar 1328 is zeer belangrijk in de geschiedenis van Vught, omdat de inwoners toen gemeenterechten hebben gekregen van de Hertog van Brabant. Vught is het middelpunt geweest bij de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden in 1830. De grenzen van Nederland en de Zuidelijke Nederlanden zijn 1844 definitief vastgesteld. Vught heeft aan deze afscheiding een achttal lunetten overgehouden, welke momenteel een bezienswaardigheid vormen.

Vught heeft al eeuwenlang te kampen met wateroverlast. Al vele malen zijn huizen en landerijen onderwater gelopen en vee moest op hoger gelegen gebieden in veiligheid worden gebracht. De oude Sint-Pieterskerk op het Maurickplein was hiervoor uitermate geschikt. In het jaar 1995 is Vught voor het laatst getroffen door wateroverlast. De Dommel is toen buiten haar oevers getreden, daardoor lagen de dorpen Gemert en Het Bossche Broek onderwater, maar ook een deel van de rijksweg A2.

In Vught is ook een voormalig concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog gevestigd (Kamp Vught), dit is vandaag de dag een Nationaal Monument. Op hetzelfde terrein als Kamp Vught is ook de gevangenis (P.I. Vught) aanwezig, en twee kazernes en een Moluks woonoord. Op 4 mei worden ieder jaar nog de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, natuurlijk bij Kamp Vught, maar ook bij de Lambertustoren of op het station in Vught.

Bezienswaardigheden Vught

U kunt in Vught vele bezienswaardigheden vinden, hieronder treft u een aantal bezienswaardigheden aan, welke zijn onderverdeeld in drie categorieën, Nationaal Monument ‘Kamp Vught’ ontbreekt uiteraard niet in de lijst.

Kerken
 • Heilig-Hartkerk
 • Onze-Lieve-Vrouw Middelares Aller Genaden Kerk (Mariakerk)
 • Sint-Lambertuskerk
 • Sint-Petruskerk
Musea en monumenten
Overige bezienswaardigheden
 • Acht lunetten
 • Fusilladeplaats
 • Kasteel Maurick
 • Raadhuis (gemeentehuis)
 • Reeburgpark
 • Sophieburg
 • Villa Leeuwenstein
 • Zionsburg